Vzdělávání sester:

IN LINE COMMUNICATIONS s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
IČ: 25343289
DIČ: CZ25343289

Tel.: 544 216 210
Fax: 544 231 066

E-mail: e-learning@vzdelavanisester.cz
Web: www.vzdelavanisester.cz

Zajímají Vás spíše víkendové pobyty, konference, případně e-learning?

zpět na ROZCESTNÍK


Naši partneřiANGLICKY JEN TAK MIMOCHODEM

Do rukou se Vám dostává cvičebnice ANGLICKÉ ČASY PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY a NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY (NLZP), ale mohou jej efektivně využít všichni, kdo pracují ve zdravotnictví. Soubor je určen pro ty, kteří se s angličtinou setkali - jak začátečníci, tak mírně pokročilí, kteří se chtějí zdokonalit v přehledu anglických časů.

V tomto souboru je využita nejefektivnější ověřená metoda učení (kterou využívají i branné složky), a která oslovuje obě sféry vědomí - jak vědomou část, tak podvědomí.

Nemusíte se do učení nutit, nemusíte nic biflovat, nemusíte poslouchat nesrozumitelné zvuky, nemusíte dělat průběžné zkoušky......
MP3 je miniaturní zásobník informací. Nemusíte docházet do kursů. MP3 strčíte do kapsy a můžete jít kamkoliv – a Vaše angličtina s vámi. Tím, že každý z probíraných jevů uslyšíte až 55x, usídlí se informace ve Vaší paměti naprosto automaticky.
Stačí jen nasadit do uší sluchátka, zapnout přehrávač......a výsledek uvidíte, uslyšíte, pocítíte .... brzy!

Soubor není koncipován jako učebnice gramatiky, jichž je na našem trhu k dostání přehršel, ale jako cvičebnice vybraného prvku jazyka – v tomto případě anglických časů.

Vítáme vás na stránkách čekajících právě na Vás !!!

ANGLIČTINA PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NLZP je akreditována Profesní odborovou unií zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska (POUZP ČMS) jako 7 samostatných odborných kurzů formou e-learningu po 3 kreditních bodech. Celkový počet získaných kreditních bodů je tedy 21!

E-learningový kurz je určen a akreditován pro:

Všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonu 544 216 210 nebo emailu info@vzdelavanisester.cz. Předtím, než se budete ptát, prostudujte si otázky níže, zda v nich nenajdete odpověď na svou otázku:

Upozornění:

Od 1.2.2010 vešla v platnost nová vyhláška MZČR č. 4/2010 Sb., která zavádí povinnost ukončit e-learningový kurs testem. Účastník kursu dostává přehrávač MP3 poštou a po dobu 3 měsíců má přístup k učebním textům na webu, kde jsou rovněž umístěny testové otázky. Testové otázky může zodpovědět v čase, který si zvolí, a formou, kterou si zvolí – buď přímo na web stránkách, nebo vytisknout a zaslat poštou.

Časté otázky

Objednala jsem si kursy angličtiny v dubnu 2010. Musím tedy nově vyplňovat testové otázky?
Ano, vyhláška platí od 1.2.2010 a nově zavádí povinnost zakončit každý e-learningový kurs formou testů. Každý účastník dostává poštou přehrávač MP3 s anglickými a českými příklady, a po dobu 3 měsíců má trvalý přístup k učebním textům na webu, které si může stáhnout do svých dokumentů a pracovat s nimi. Testové otázky jsou rovněž vyvěšeny na web stránkách, a účastník si může sám zvolit jak dobu vyplnění otázek, tak formu. Může vyplnit odpovědi přímo na webu, nebo si může testové otázky vytisknout, vyplnit a zaslat poštou na adresu firmy.

Přihlašte se na kurz angličtiny

Přihlásit na kurz angličtiny

Ukázky kurzu

Tip: klikněte na odkaz ukázky pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako.." vyberte místo uložení ukázky (pdf dokument / mp3 soubor) a po stažení jej odtud můžete spustit k prohlížení / poslechu.

Nabídka e-learning kurzů

E-learning kurz angličtiny
Komunikace bez problémů: Jak zvládat komunikační bariéry
Jak zvládat řešení konfliktů

Časté otázky

Budou kreditní body z kurzu uznány i fyzioterapeutům sdruženým v UNIFY?

  • ano, budou. POUZP ČMS má plné právo akreditovat akce pro fyzioterapeuty stejně jako UNIFY (stejně to platí i pro radiologické asistenty).

Musím být členem POUZP ČMS, aby mi byly kreditní body uznány?

  • ne, nemusíte. Členství v profesní organizaci nerozhoduje, důležité je, zda je akce akreditována pro Vaši specializaci.

Platná vyhláška stanovuje pro e-learningové kurzy omezení v množství kreditů, které lze za jedno registrační období získat. Bude mi tedy uznáno všech 21 kreditních bodů z této formy vzdělávání?

  • ano, bude. Anglické časy pro zdravotní sestry a NLZP je akreditováno jako 7 samostatných odborných kurzů formou e-learningu (tedy ne e-learningových kurzů) a na odborné kurzy se omezení získaných kreditů nevztahuje. Za každou část obdržíte 3 kreditní body, celkem tedy 21 kreditních bodů.

Je možné si objednat pouze některé části tohoto cyklu, tzn. že bych neabsolvovala všech 7 částí?

  • ne, to není možné. Z důvodu organizační náročnosti a návaznosti jednotlivých částí na sebe dodáváme Anglické časy pro sestry a NLZP pouze jako soubor 7 odborných kurzů za celkovou cenu 2540 Kč.

Poskytujete slevu pro členy České asociace sester?

  • zatím s vedením asociací jednání na toto neproběhlo, takže ne.


Jsme na facebooku