Vzdělávání sester:

IN LINE COMMUNICATIONS s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
IČ: 25343289
DIČ: CZ25343289

Tel.: 544 216 210
Fax: 544 231 066

E-mail: e-learning@vzdelavanisester.cz
Web: www.vzdelavanisester.cz

Zajímají Vás spíše víkendové pobyty, konference, případně e-learning?

zpět na ROZCESTNÍK


Naši partneřiObchodní podmínky

NAŠE ÚDAJE:

 • č. účtu: 2300063096
 • kód banky: 2010
 • konstantní symbol: 0308
 • variabilní symbol: bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu
 • IČ: 25343289
 • DIČ: CZ25343289

Platby slovenských účastníků:

 • č. účtu: 2100125301 (EUR)
 • kód banky: 8330
 • variabilní symbol: bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu

Daňový doklad obdržíte (po úhradě účastnického poplatku) společně s dárkovou zásilkou poštou.

Certifikáty obdržíte po odkliknutí žádosti o zaslání certifikátů rovněž poštou.

Cena zahrnuje účast na odborných kurzech formou e-learningu a zaslání certifikátů. MP3 přehrávač a podklady v MP3 jsou poskytovány jako bonus zdarma a nejsou součástí ceny kursu!

POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY

Nebude-li možné Vašemu požadavku vyhovět, event. s delší časovou prodlevou, vyrozumíme Vás telefonicky nebo e-mailem. V případě další neúčasti z Vaší strany v běhu kursu se poplatek nevrací, zaslané materiály Vám zůstávají.

Účastník souhlasí se zpracováním a s evidencí osobních údajů společností IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o. dle zákona č. 456 /2016 Sb., dále také souhlasí s tím, aby po skončení tohoto vztahu zůstalo jeho jméno a datum narození na archivovaných dokumentech, vzniklých v době trvání akce dle požadavku Kreditní komise ČAS a POUZP. S poskytnutými údaji bude naloženo výhradně v souvislosti s účastí na akci. Přihláškou potvrzuje i svůj souhlas s pořizováním foto videodokumentace z akce a jeho umístění na web stránkách. Ochranu osobních údajů řešíme souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), viz podrobněji Zásady zpracování osobních údajů.

S poskytnutými údaji bude naloženo výhradně v souvislosti s účastí na e-learningovém kursu.

E-learningový kurz je určen a akreditován pro:

Všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent – akreditováno POUZP ČMS.

Přihlašte se na kurz angličtiny

Přihlásit na kurz angličtiny

Ukázky kurzu

Tip: klikněte na odkaz ukázky pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako.." vyberte místo uložení ukázky (pdf dokument / mp3 soubor) a po stažení jej odtud můžete spustit k prohlížení / poslechu.

Nabídka e-learning kurzů

E-learning kurz angličtiny
Komunikace bez problémů: Jak zvládat komunikační bariéry
Jak zvládat řešení konfliktů

Časté otázky

Budou kreditní body z kurzu uznány i fyzioterapeutům sdruženým v UNIFY?

 • ano, budou. POUZP ČMS má plné právo akreditovat akce pro fyzioterapeuty stejně jako UNIFY (stejně to platí i pro radiologické asistenty).

Musím být členem POUZP ČMS, aby mi byly kreditní body uznány?

 • ne, nemusíte. Členství v profesní organizaci nerozhoduje, důležité je, zda je akce akreditována pro Vaši specializaci.

Platná vyhláška stanovuje pro e-learningové kurzy omezení v množství kreditů, které lze za jedno registrační období získat. Bude mi tedy uznáno všech 21 kreditních bodů z této formy vzdělávání?

 • ano, bude. Anglické časy pro zdravotní sestry a NLZP je akreditováno jako 7 samostatných odborných kurzů formou e-learningu (tedy ne e-learningových kurzů) a na odborné kurzy se omezení získaných kreditů nevztahuje. Za každou část obdržíte 3 kreditní body, celkem tedy 21 kreditních bodů.

Je možné si objednat pouze některé části tohoto cyklu, tzn. že bych neabsolvovala všech 7 částí?

 • ne, to není možné. Z důvodu organizační náročnosti a návaznosti jednotlivých částí na sebe dodáváme Anglické časy pro sestry a NLZP pouze jako soubor 7 odborných kurzů za celkovou cenu 2540 Kč.

Poskytujete slevu pro členy České asociace sester?

 • zatím s vedením asociací jednání na toto neproběhlo, takže ne.


Jsme na facebooku